top of page

What can we expect from Itaewon this Halloween?

Last year, not only South Korea, but the whole world was shocked by the news of a terrible tragedy that killed at least 149 and injured another 150 people—Halloween night gathered a crowd of almost 100,000 people during one of the loudest celebrations of the year in the nation’s capital. As a result, people clogged the narrow streets of the Itaewon nightlife district around 10:20 p.m. on 29 October 2022. People all across the country ― especially foreigners ― who remember the tragic events of last year are wondering what will happen on this year’s anniversary.

Минулого року не лише Південну Корею, а й увесь світ сколихнула новина про жахливу трагедію, в результаті якої загинуло щонайменше 149 осіб і ще 150 отримали поранення. Ніч Хелловіну зібрала майже 100-тисячний натовп під час одного з найгучніших свят року в столиці країни. В результаті люди забили вузькі вулиці району нічного життя Ітхевон близько 22:20 29 жовтня 2022 р. Люди по всій країні, особливо іноземці, які пам’ятають трагічні події минулого року, зацівлені у тому, що відбудеться на цьогорічну річницю.CanonJ.John


Needless to say not everyone in the nation is in the mood to celebrate this year’s Halloween, and people are acting cautiously. Everyone is asking questions online about whether they should decorate their homes for Halloween, attend Halloween parties, or participate in Halloween-themed work activities.

Можна й не казати, що не всі в країні мають настрій святкувати цьогорічний Хелловін, і люди діють обережно. Кожен задається питаннями в Інтернеті про те, чи варто їм прикрашати свої домівки на Хелловін, відвідувати вечірки на честь Хелловіну чи брати участь у тематичних заходах на Хелловін на роботі.


A South African teaching English at an elementary school started a poll on the Facebook group "Every Expat in Korea" on Sept. 14. Out of 502 respondents, 57% selected “I’m celebrating Halloween this year,” while the remaining 43% selected “I’m not celebrating Halloween this year.”

Південноафриканець, який викладає англійську мову в початковій школі, 14 вересня почав опитування в групі Facebook «Кожен емігрант у Кореї». З 502 респондентів 57% вибрали «Цього року я святкую Хелловін», а решта 43% вибрано «Я не буду святкувати Хелловін цього року».


Even though the majority of the victims were Korean citizens, foreign residents are extremely sensitive about the tragedy that claimed at least 158 lives last October. Although young Koreans have begun embracing Halloween more frequently in recent years, it is still widely seen as a foreign festival.

Незважаючи на те, що більшість загибгших були громадянами Кореї, іноземці надзвичайно чутливі до трагедії, яка забрала щонайменше 158 життів у жовтні минулого року. Хоча останнім часом молоді корейці почали частіше святкувати Хелловін, його все ще сприймають як іноземне свято.TheJapanTimes


The responses to Halloween have been influenced by Itaewon's own reputation. Itaewon is a foreign area, much like Halloween is a foreign festival, and its name is frequently associated with foreignness in Korea.

На реакцію на Хелловін вплинула власна репутація Ітхевону. Ітхевон є іноземною територією, подібно до того, як Хелловін є іноземним фестивалем, і його назва часто асоціюється з чимось чужим у Кореї.

Delinking Halloween from Itaewon may improve nightlife in other sections of the city, similar to how the spring 2020 COVID-19 epidemic in Itaewon benefited downtown Seoul. Halloween celebrations will probably go on in other areas of Seoul. Around Hongik University, Halloween performances are already marketed, while Global Seoul Mates is promoting a "Zombie Factory Halloween Party" in Gangnam.

Від'єднання Хелловіну від Ітхевону може покращити нічне життя в інших районах міста, подібно до того, як епідемія COVID-19 навесні 2020 року в Ітхевоні сприяла центру Сеула. Ймовірно, святкування Хелловіну триватиме і в інших районах Сеула. Навколо Університету Хонгік уже рекламуються заходи на Хелловін, тоді як Global Seoul Mates рекламує вечірку на Хелловін на фабриці зомбі в Каннамі.KoreaTravelPost


A lot of business owners are interviewed about their opinion on how are their predictions about Halloween celebrations this year and the majority of them claim that Halloween will be suppressed this year and perhaps for the following few years, but they don't believe it will completely vanish. The truth is that Halloween parties bring in money, they remarked. Halloween will eventually return because individuals who profit from selling costumes, beverages, and sweets will want to.

Чимало власників бізнесу раніше опитали щодо їхньої думки про їхні прогнози щодо святкування Хелловіну цього року, і більшість із них стверджують, що Хелловін буде припинено цього року та, можливо, на наступні кілька років, але вони не вірять, що святкування зникнуть повністю. Правда в тому, що вечірки на Хелловін приносять гроші, зауважили вони. Зрештою Хелловін повернеться, тому що люди, які отримують прибуток від продажу костюмів, напоїв і солодощів, цього захочуть.

They highlighted that it would not serve the community's interests for Itaewon to miss Halloween this year. Spending locally and celebrating properly would be the finest approach to truly honor Itaewon and contribute to its survival. As many local eateries, pubs, venues, and performers rely on Halloween to stay afloat, It is expected that people will continue to visit Itaewon and have fun.

Вони підкреслили, що пропустити Хелловін цього року на Ітхевоні не буде в інтересах суспільства. Витрати на місцевому рівні та належне святкування були б найкращим підходом до справжнього вшанування Ітхевону та сприяння його виживанню. Оскільки багато місцевих ресторанів, пабів, закладів і виконавців покладаються на Хелловін, щоб утриматися на плаву, очікується, що люди продовжуватимуть відвідувати Ітхевон і розважатися.

Although It was expected that people’s awareness will be on the highest level after Itaewon tragedy, It seems that nightlife in Itaewon is back. We can only hope that this year at least police will provide safety and control on the streets on Halloween night.

Хоча очікувалося, що обізнаність людей буде на найвищому рівні після трагедії на Ітхевоні, схоже, що нічне життя на Ітхевоні повернулося. Ми можемо лише сподіватися, що цього року хоча б поліція забезпечить безпеку та контроль на вулицях у ніч на Хелловін.

Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)

Queries: nglforum4@gmail.com


5 views0 comments

Comments


bottom of page