top of page

Panda fans beg for Fu Bao's repatriation to Korea

The Fu Bao was the first giant Korea baby’s panda born ever, which was born in 2020 from her parents, Ai Bao and Le Bao. Her parents were sent from Chinese President Xi Jinping in 2016 as a symbol of friendship between Seoul and Beijing. Since from that time on her parents was lived and feed in Everland, one of the national largest amusement parks in South Korea, owner by Samsung C&T. The Everland is located in Yongin, Gyeonggi Province.


ហ្វូ​ បៅ គឺជាខ្លាឃ្មុំផេនដាកូរ៉េដ៏ធំដំបូងគេដែលកើតនៅឆ្នាំ ២០២០ ពីឪពុកម្តាយរបស់នាងគឺ​ អាយ​ បៅ និង​ លី បៅ ។ ឪពុកម្តាយរបស់នាងត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រធានាធិបតីចិន​ ស៊ី ជីនភីង ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៦ ជានិមិត្តរូបនៃមិត្តភាពរវាងទីក្រុងសេអ៊ូល និងទីក្រុងប៉េកាំង។ ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក​ឪពុក​ម្តាយ​របស់​នាង​បាន​រស់​នៅ និង​ចិញ្ចឹម​នៅ​ អែវឺឡែន ជា​សួន​កម្សាន្ត​ធំ​បំផុត​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ដែល​ម្ចាស់គឺ សំាមសុង។  អែវឺឡែន មានទីតាំងនៅយ៉ុងជីន ខេត្តឆ៉ុងជី។


Фу Бао була першою великою корейською пандою, яка народилася у 2020 році від своїх батьків Ай Бао та Ле Бао. Її батьків надіслав президенто Китаю Сі Цзіньпін у 2016 році як символ дружби між Сеулом і Пекіном. Відтоді її батьки жили та харчувалися в Еверленді, одному з найбільших національних парків розваг у Південній Кореї, власником якого є Samsung C&T. Еверленд розташований у Йоніні, провінція Кьонгі.


As Fu Bao is the first giant panda in South Korea and her look is really cute that is why she was caught a lot of attention from many people who visited in Everland. However, her time in there was really short as she has to transfer back to China on April 3 in line with an endangered species protection agreement, China's borrowed pandas and their children must be returned before she reaches four. 


ហ្វូ បៅ ជាខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្សដំបូងគេនៅកូរ៉េខាងត្បូង ព្រោះរូបរាងរបស់នាងពិតជាគួរឲ្យស្រលាញ់ ជាហេតុធ្វើឲ្យនាងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សជាច្រើនដែលបានទៅទស្សនានៅអែវឺឡែន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលារបស់នាងនៅក្នុងទីនោះពិតជាខ្លីណាស់ ខណៈដែលនាងត្រូវផ្ទេរត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅថ្ងៃទី​ ៣ ខែមេសា ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ ខ្លាឃ្មុំផេនដាដែលខ្ចីរបស់ប្រទេសចិន និងកូនរបស់ពួកគេត្រូវតែត្រលប់មកវិញមុនពេលនាងឈានដល់អាយុ ឆ្នាំ។


Оскільки Фу Бао є першою великою пандою в Південній Кореї та її зовнішність дуже мила, тому вона привернула багато уваги людей, які відвідували Еверленд. Однак її перебування там було дуже коротким, оскільки вона має повернутися до Китаю 3 квітня відповідно до угоди про захист видів, що знаходяться під загрозою зникнення, позичені у Китаю панди та їхніх дітей потрібно повернути, перш ніж їм виповниться чотири роки.


Korea-born giant panda Fu Bao eats bamboo in her enclosure at Everland Panda World in Yongin, Gyeonggi Province, March 3. Joint Press Corps (Source: The Korea Times)


After Fu Bao was transferred to China safety, her fan was not really happy about her returned so they were sending the message to Seoul Metropolitan Government to bring back the giant panda Fu Bao back to Korea. And they also suggest to bought her to Seoul Grand Park, the city-zoo which located in Gwacheon, Gyeonggi Province. In addition, they also suggested to utilize the fund of the city government to rent Fu Bao from China.


បន្ទាប់ពី​ ហ្វូ បៅ ត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសចិនដោយសុវត្ថិភាព អ្នកគាំទ្ររបស់នាងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការត្រលប់មកវិញទេ ដូច្នេះហើយពួកគេបានផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូល ដើម្បីនាំយកខ្លាឃ្មុំផេនដាយក្ស​ ហ្វូ បៅ ត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េវិញ។ ហើយពួកគេក៏ស្នើឱ្យទិញនាងទៅសួនសត្វទីក្រុង​ ស៊ូល គ្រីនផាក ដែលមានទីតាំងនៅខ្វាន់ឆន ខេត្ត​ ឆ៉ុងជី ។​លើសពីនេះ ពួកគេក៏បានស្នើឱ្យប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដើម្បីជួល​ ហ្វូ បៅ ពីប្រទេសចិនផងដែរ។


Після того, як Фу Бао безпечно перевели до Китаю, її шанувальники не дуже були раді її поверненню, тож вони надіслали повідомлення столичному уряду Сеулу, щоб повернути велику панду Фу Бао назад до Кореї. А також пропонують купити її в Seoul Grand Park, місто-зоопарк, який знаходиться в Гвачхон, провінція Кьонгі. Крім того, вони також запропонували використати фонд міської влади для оренди Fu Bao у Китаю.


However, there has been some skepticism, with opponents claiming that such a policy would need a vast budget and that the petitioners did not demonstrate enough concern for Fu Bao's well-being while making their ideas. So, until now, the Seoul Metropolitan Government has received with 10 petitions filed already.

 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានមន្ទិលសង្ស័យខ្លះ ដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងអះអាងថា គោលនយោបាយបែបនេះនឹងត្រូវការថវិកាដ៏ច្រើន ហើយអ្នកដាក់ញត្តិមិនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់​ ហ្វូ បៅ ខណៈពេលដែលបង្កើតគំនិតរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​សេអ៊ូល​បាន​ទទួល​ញត្តិ​ចំនួន ១០ ដែល​បាន​ដាក់​រួច​ហើយ។

 

Проте був певний скептицизм, опоненти стверджували, що така політика потребуватиме величезного бюджету та що автори петиції не продемонстрували достатньої турботи про благополуччя Фу Бао, коли виражалисвої ідеї. Таким чином, на сьогодні столичний уряд Сеула вже отримав 10 петицій.


Panda fans wait for giant Fu Bao during a farewell ceremony at Everland amusement part in Yougin on April 3,2024. (Source: INQUIRER.NET)


Recently, the citizens petitioned the Seoul Metropolitan Government to finance a loan from China to Fu Bao. People claim that the city should re-loan Fu Bao so that she can live at Seoul Grand Park in Gwacheon, Gyeonggi Province, according to the petition, which was posted on April 8. Seoul is in charge of funding and running this park.


ថ្មីៗ​នេះ ពលរដ្ឋ​បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​សេអ៊ូល​ដើម្បី​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​កម្ចី​ពី​ប្រទេស​ចិន​ទៅ​ឲ្យ ហ្វូ បៅ។ យោងតាមញត្តិដែលត្រូវបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមេសា បានឱ្យដឹងថា ទីក្រុងគួរតែខ្ចី ហ្វូ បៅ ឡើងវិញដើម្បីឱ្យនាងអាចរស់នៅ ស៊ូល គ្រីនផាក ក្នុងខ្វាន់ឆន ខេត្ត​ ឆ៉ុងជី​ ។


Нещодавно громадяни звернулися до столичного уряду Сеулу з проханням профінансувати кредит Китаю для Фу Бао. Згідно з петицією, опублікованою 8 квітня, місто має повторно позичити Фу Бао, щоб вона могла жити у великому парку Сеула в Гвачхоні, провінція Кьонгі. Сеул відповідає за фінансування та управління цим парком.


"The Seoul Grand Park fully understands that many citizens are heartbroken by Fu Bao's departure to China, as she was loved by so many in the country. But considering it from Fu Bao's perspective, we hope that she will adapt well to her environment in China and lead a happy life," the city said in an official reply to the petition.


"ស៊ូល គ្រីនផាក យល់យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រជាជនជាច្រើនមានការខូចចិត្តចំពោះការចាកចេញរបស់​ ហ្វូ បៅ ទៅកាន់ប្រទេសចិន ដោយសារតែនាងត្រូវបានគេស្រឡាញ់ដោយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេស។ ប៉ុន្តែបើគិតពីទស្សនៈរបស់ ហ្វូ បៅ យើងសង្ឃឹមថានាងនឹងសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អទៅនឹងបរិយាកាសរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសចិន។ និងដឹកនាំជីវិតប្រកបដោយសុភមង្គល” ទីក្រុងបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាផ្លូវការចំពោះញត្តិនេះ។


«Сеульський великий парк чудово розуміє, що багато громадян залишилися з розбитим серцем через від’їзд Фу Бао до Китаю, оскільки її так сильно любили в країні. Але, розглядаючи це з точки зору Фу Бао, ми сподіваємося, що вона добре адаптується до свого середовища в Китаї. і вести щасливе життя», – йдеться в офіційній відповіді міста на петицію.


But as Fu Bao was sent to China earlier this month, and the city stated that it would be preferable for her to remain there. The argument over the giant panda's possible loan seems to have ended with the city's response. In addition to encouraging similar petitions endorsing Fu Bao's return to South Korea, the April 8 petition also prompted petitions criticizing the loan, arguing it was an unnecessary use of tax dollars.


ប៉ុន្តែ ខណៈ​ ហ្វូ បៅ ត្រូវ​បាន​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ដើម​ខែ​នេះ ហើយ​ទីក្រុង​បាន​បញ្ជាក់​ថា វា​ជា​ការ​ប្រសើរ​សម្រាប់​នាង​នៅ​ទីនោះ។ ការជជែកវែកញែកជុំវិញប្រាក់កម្ចីដែលអាចធ្វើទៅបានរបស់ខ្លាឃ្មុំផេនដាហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់ទីក្រុង។ បន្ថែមពីលើការលើកទឹកចិត្តញត្តិស្រដៀងគ្នាដែលគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់ ហ្វូ បៅ ទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូង ញត្តិកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ក៏បានជំរុញញត្តិរិះគន់ប្រាក់កម្ចីនេះដោយលើកហេតុផលថាវាជាការប្រើប្រាស់ប្រាក់ពន្ធដោយមិនចាំបាច់។


Але оскільки Фу Бао було відправлено до Китаю на початку цього місяця, місто заявило, що для неї було б краще залишитися там. Суперечка про можливу позику великої панди, здається, закінчилася відповіддю міста. На додаток до заохочення подібних петицій щодо повернення Фу Бао до Південної Кореї, петиція від 8 квітня також викликала петиції з критикою позики, стверджуючи, що це було непотрібне використання податкових доларів.Others have claimed that bringing Fu Bao back would be bad for her health because she wouldn't be able to mate with another panda while still in South Korea and would be stressed out from moving again. One of the main caregivers of Fu Bao in South Korea, Kang Cheol-won, advised the local media that she would be better off staying in China, where she could potentially find love.


អ្នកផ្សេងទៀតបានអះអាងថា ការនាំយក ហ្វូ បៅ ត្រឡប់មកវិញនឹងអាក្រក់សម្រាប់សុខភាពរបស់នាង ដោយសារតែនាងនឹងមិនអាចរួមរស់ជាមួយខ្លាឃ្មុំផេនដាផ្សេងទៀតបានខណៈពេលដែលនាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយនឹងទទួលរងនូវភាពតានតឹងពីការផ្លាស់ទីម្តងទៀត។ អ្នកមើលថែដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់នាង ហ្វូ បៅ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូកាំង ឆល់វន់ បានផ្តល់ដំបូន្មានដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថា នាងគួរតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាកន្លែងដែលនាងអាចស្វែងរកស្នេហាបានប្រសើរជាង។


Інші стверджували, що повернення Фу Бао буде поганим для її здоров’я, тому що вона не зможе спаровуватися з іншою пандою, перебуваючи в Південній Кореї, і матиме стрес від повторного переїзду. Один з головних опікунів Фу Бао в Південній Кореї, Кан Чхон Вон, повідомив місцевим ЗМІ, що їй краще залишитися в Китаї, де вона потенційно може знайти кохання.


The China Conservation and Research Center, where Fu Bao is currently residing, recently made videos of her public and​ announced that she is in good health.


មជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្ស និងស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសចិន ដែលបច្ចុប្បន្ន​ ហ្វូ បៅ កំពុងរស់នៅ ថ្មីៗនេះបានធ្វើវីដេអូរបស់នាងជាសាធារណៈ ហើយបានប្រកាសថានាងមានសុខភាពល្អ។


Китайський природоохоронний і науково-дослідний центр, де зараз проживає Фу Бао, нещодавно оприлюднив відео з нею та повідомив, що вона здорова.


Authors: Plokhotniuk Anna

Reom Sivlin

Translations: Plokhotniuk Anna (UKR)

Reom Sivlin(CAM)
8 views0 comments

Comments


bottom of page