top of page

Health or beauty standards?

Young K-pop performers have begun sharing health difficulties with the K-pop business recently. The illnesses range from psychological to physical issues.

Останнім часом молоді K-pop виконавці почали отримувати все більше проблем зі здоров’ям у K-pop бізнесі.. Хвороби варіюються від психологічних до фізичних.


As a result, a growing number of female K-pop performers are taking time off from their careers. The rigorous training and severe dieting of K-pop girl groups are suggested to be the likely causes of the health problems.

У результаті все більше жінок-виконавиць K-pop відмовляються від кар’єри. Імовірними причинами проблем зі здоров’ям вважаються суворі тренування та суворі дієти для жіночих K-pop груп.Daum


It's nearly hard to stay healthy while working as a female K-pop idol, particularly if you've just made your debut. One unidentified former member of a K-pop girl group claimed on Monday, "You have to maintain your weight at under 47 kilograms and the manager is always checking your diet. "When they are on a promotional campaign, popular female groups sleep for less than five hours at a time. She went on, "I'm sure K-pop groups these days are extremely hectic owing to abroad schedules because this was during my period ten years ago.

Майже неможливо залишатися здоровим, працюючи K-pop ідолом, особливо якщо ти щойно дебютував. Одна невідома колишня учасниця дівочої K-pop групи заявила в понеділок: «Ти маєш підтримувати свою вагу менше 47 кілограмів, а менеджер постійно перевіряє твою дієту». «Коли вони проводять рекламну кампанію, популярні жіночі групи сплять довго менше ніж п'ять годин за раз, вона продовжила: «Я впевнена, що групи K-pop сьогодні надзвичайно напружені через розклад за кордоном, тому що так було й в період моєї кар’єри десять років тому.


For example, In April, Winter, Ning Ning's bandmate in Aespa, had surgery for a collapsed lung. Before the band returned this month with a new EP, she had little over a month to heal. And, Hyein of NewJeans, meanwhile, is taking a break as the group promotes their new EP, "How Sweet," because she hurt her foot during a rehearsal in April.

Наприклад, у квітні Winter, колега Ning Ning по групі Aespa, зробила операцію у зв’язку з колапсом легенів. Перш ніж гурт повернувся цього місяця з новим міні-альбомом, у неї було трохи більше місяця, щоб відновитися. А Hyein з NewJeans тим часом бере перерву, коли група рекламує свій новий міні-альбом «How Sweet», оскільки вона пошкодила ногу під час репетиції в квітні.Quora


The stress placed on female idols to succeed financially and win over their admirers is also a major factor in their health issues. To earn money and market themselves while they can, they must take part in every musical performance or festival event. Only after they achieve, companies let them relax.

Наголошення на успіху у фінансовому плані та завоювання шанувальників жінок-кумирів також є головним фактором їхніх проблем зі здоров’ям. Щоб заробити гроші та рекламувати себе, поки вони можуть, вони повинні брати участь у кожному музичному виступі чи фестивалі. Лише після певних досягнень компанії дозволяють їм розслабитися.


K-pop groups from the little agencies face tremendous pressure to turn a profit right away after their debut. According to a representative of a local entertainment firm, "their companies invest millions of dollars to nurture a K-pop group, and if they don't become successful with their debut album, there is no chance for a second one."

K-pop групи з невеликих агентств стикаються з величезним тиском отримати прибуток одразу після свого дебюту. За словами представника місцевої розважальної фірми, «їхні компанії інвестують мільйони доларів, щоб розвивати K-pop групу, і якщо вони не досягнуть успіху з дебютним альбомом, у них немає шансів на другий».


The good news is that a lot of celebrities make an effort to maintain their health. Numerous people have exchanged nutritious eating plans and exercise regimens. IU discussed her battle with bulimia and how she conquered it with exercise and a healthier diet a few years ago. Let’s hope that other idols will also overcome this difficult period and succeed in living healthy and happy life.

Гарна новина полягає в тому, що багато знаменитостей докладають зусиль, щоб зберегти своє здоров'я. Багато людей обмінювалися планами поживного харчування та режимами фізичних вправ. IU обговорила свою боротьбу з булімією та те, як вона перемогла її за допомогою фізичних вправ і здорової дієти кілька років тому. Будемо сподіватися, що інші айдоли також подолають цей важкий період і зможуть жити здоровим і щасливим життям.


Author: Plokhotniuk Anna

Translations: Plokhotniuk Anna (UKR)

2 views0 comments

Comments


bottom of page