top of page

THE ART OF KOREAN TEA CULTURE

Updated: Apr 27, 2023

The Korean tea ceremony, or darye, is considered one of the most significant parts of Korean culture. The traditional tea ceremony is still being preserved to this day and carries substantial historical importance. Let’s learn more about this traditional tea ceremony and what makes it so spectacular!


Koreya çay mərasimi və ya darye Koreya mədəniyyətinin ən böyük hissələrindən biri hesab olunur. Ənənəvi çay mərasimi bu günə qədər qorunub saxlanılır və böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır. Gəlin bu ənənəvi çay mərasimi və onu bu qədər möhtəşəm edən nədir yaxından nəzər salaq!

Image source: www.antiquealive.com


Darye refers to “etiquette for tea” and has been performed for over a thousand years. Tea culture was first introduced during the time of the Three Kingdoms. Back then, tea and fruits were mainly used for memorial services. However, the development of Buddhist culture helped the tea culture grow alongside it and soon spread to the royal family, noblemen, and monks. Soon, specific tea etiquette for serving and drinking tea became essential to mannerisms.


Darye sözü "çay etiketi" mənasini verir və min ildən çoxdur ki, qorunub saxlanılır. Çay mədəniyyəti ilk dəfə Üç Krallığın dövründə meydana çıxmışdır. O vaxtlar, çay və meyvələr ,əsasən, anım mərasimlərində istifadə olunurdu. Buddist mədəniyyətinin inkişafı çay mədəniyyətinin onunla birlikdə böyüməsinə kömək etmiş və tezliklə kral ailəsi, zadəganlar və əlbəttə ki, rahiblər arasinda məşhurlaşmışdır. Tezliklə, çayın təqdim edilməsi və içilməsi üçün xüsusi çay etiketi ədəb-ərkan qaydalarının vacib hissəsinə çevrildi.


Image source: onedaykorea.com


Serving tea during events like mass praying for national prosperity or on an ordinary day to the king became a common practice. However, it was not just limited to formal ceremonies; as time passed, ordinary people also started to enjoy tea.


Milli firavanlıq üçün kütləvi dua kimi tədbirlər zamanı və ya normal bir gündə padşaha çay təqdim etmək adi bir hala çevrilmişdi. Bununla belə, çay içmək, yalnız rəsmi mərasimlərlə məhdudlaşmırdı; zaman keçdikcə sadə insanlar da çay içməyə başladılar.


Today, even though coffee is taking over, people still casually enjoy tea from time to time to relax and get rid of fatigue from a long, stressful day. However, specific steps must be taken to enjoy the legendary Korean tea fully. First, hot water is added to the pot with the tea leaves, and the tea is allowed to brew for 30 seconds before being poured into the fair cup and then the teacups. Please don't rush to drink your tea; inspect its color and aroma before taking a sip and tasting it. It is important to note that serving tea to men and women requires different techniques. Additionally, pouring tea should be done slowly, and both hands should be used while holding the cup.


Son zamanlar, qəhvəyə daha çox üstünlük verilsə də, insanlar hələ də uzun, stresli günün yorğunluğunu atmaq və istirahət etmək üçün vaxtaşırı çaydan həzz alırlar. Əfsanəvi Koreya çayından tam həzz almaq üçün ilk əvvəl bəzi tamamlamalı addımlar vardır. Əvvəlcə çay yarpaqları olan qazana qaynar su əlavə edilir və çay çaydana, daha sonra isə fincanlara süzülməzdən əvvəl 30 saniyə dəmlənir. Çayınızı içməyə tələsməyin; əvəzinə, bir qurtum alib çayı dadmadan əvvəl çayın rəngini və ətrini yoxlayın. Nəzərə almaq lazımdır ki, kişilərə və qadınlara çay süzmək müxtəlif yollar tələb edir. Bundan əlavə, çay asta süzülməli, fincanı tutarkən hər iki əldən istifadə edilməlidir.Image source: www.hadong.go.kr


Green tea, medicinal herb tea, fruit-based tea, and grain-based tea are some of the different types of Korean tea.


Yaşıl çay, dərman bitkilərindən hazırlanan çay, meyvə əsaslı çay və taxıl əsaslı çay Koreya çayının müxtəlif növlərindən bəziləridir.


Green tea (Nokcha) is a popular type of tea that can be enjoyed anywhere, at any time, cold or hot. It is unoxidized, which means tea leaves are heated before production, retaining their green color.


Yaşıl çay (Nokça) istənilən yerdə, istənilən vaxt, soyuq və ya isti halda içilə bilən məşhur çay növüdür. O, oksidləşməmişdir; yəni çay yarpaqları istehsaldan əvvəl qızdırılır ki, yaşıl rəngini saxlasın.Image source: nokchawon.co.kr


Medicinal herb teas are usually consumed in the winter or when you have cold symptoms. It is generally quite popular among older people, who drink it to boost their energy. One famous type of this tea is red ginseng, which has health benefits like reducing inflammation, boosting the immune system, and increasing energy levels.


Dərman bitkilərindən hazırlanan çaylara, adətən, qışda və ya soyuqdəymə əlamətləri olanda üstünlük verilir. Xüsusilə enerji artırma qabiliyyətinə görə yaşlılar arasında olduqca populyardır. Bu çayın məşhur növlərindən biri iltihabı azaltmaq, immunitet sistemini gücləndirmək və enerjini artırmaq kimi faydaları olan qırmızı jenşen çayıdır.Image source: mykoreankitchen.com


One suggestion would be omija tea if you dislike the bitter taste of tea and prefer the sweet-savory flavor of fruits instead. The tea is made from a small fruit called magnolia berries, which are dried before making the tea. You can enjoy it hot or cold, depending on your preference or the season. Consuming in the summer can be pretty refreshing and warm you up if you drink it in the winter.


Əgər acı dadan çayları sevmirsiniz və meyvələrin şirin-ləzzətli dadına üstünlük verirsinizsə, omija çayı tövsiyələrdən biri olardı. Çay, əvvəlcədən qurudulmuş maqnoliya giləmeyvəsi adlanan kiçik meyvədən hazırlanır. İstəyinizdən və ya mövsümündən asılı olaraq isti və ya soyuq şəkildə içmək olar. Yayda soyuq halda içildikdə, kifayət qədər təravətləndirici olmasına baxmayaraq, qışda isti içsəniz, bədəninizi qızdıracaqdır.Image source: korea.net


Barley tea, also known as boricha in Korea, is made of roasted barley. The flavor of the tea is described as nutty and light, with a hint of sweetness at times. There are several benefits to drinking barley tea, including improved weight loss, stomach pain relief, and reduced cholesterol.


Koreyada qovrulmuş arpadan hazırlanan məşhur arpa çayı da vardır. Çayın dadı bir növ qozu xatırladır və yüngüldür, bəzən bir az şirin tam da hiss oluna bilir. Arpa çayı içməyin arıqlamaq, mədə ağrılarını aradan qaldırmaq və xolesterini azaltmaq kimi bir sıra faydaları vardır.


Image source: www.thespruceeats.com


Have you ever tried traditional Korean tea before? If not, make sure to try it once you travel around Korea and feel the country's history through its beautiful tea culture!


Daha əvvəl ənənəvi Koreya çayını dadmısınız? Dadmamısızsa, Koreyaya yolunuz düşərkən gözəl çay mədəniyyəti ilə ölkənin tarixini daha yaxından hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq sınayın!


Author: Guliyeva Sakina

Translation: Guliyeva Sakina (AZE)

Queries: nglforum4@gmail.com12 views0 comments

Comments


bottom of page