top of page

Record-breaking drama worth watching this weekend

'Moving'(무빙) is a South Korean TV series whose first episode was aired on Disney+ on the 9th of August. Starring the biggest names in the Korean film and television industry, such as Han Hyo-joo, Zo In-Sung, and Ryu Seung-ryong, it has already caught the attention of many people. Within seven days since its release, 'Moving' has become Disney+'s most-watched K-drama globally. Some sources claim that it can gain the success of 'Squid Game.' Let's find out what is so memorable about 'Moving.'


«Рух» (무빙) — південнокорейський телесеріал, перша серія якого вийшла в ефір на Disney+ 9 серпня. Маючи у головних ролях відомі імена корейської кіно- та телеіндустрії, такі як Хан Хьо Джу, Джо Ін Сон і Рю Син Рен, він уже привернув увагу багатьох людей. Протягом семи днів після виходу «Рух» став найпопулярнішою K-драмою каналу Disney+ у всьому світі. Деякі джерела стверджують, що ця драма може досягти успіху «Гри в кальмара». Давайте дізнаємося, чим запам’ятався «Рух».

ClickTheCity


"The global consumer response towards the first 11 episodes of Moving has exceeded our expectations", said Carol Choi, Executive Vice President of Original Content Strategy The Walt Disney Company APAC. "From the U.S. to all across APAC, it is fast becoming a breakout hit with its captivating storyline, world-class cost, and incredible post-production effects - all coming together to deliver exceptional storytelling."


«Глобальна реакція споживачів на перші 11 епізодів Руху перевершила наші очікування», — повідомила Керол Чой, виконавчий віце-президент зі стратегії оригінального контенту компанії Walt Disney в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. «Від США до всього Азіатсько-Тихоокеанського регіону серіал швидко став хітом завдяки захоплюючому сюжету, вартості світового класу та неймовірним ефектам пост-продакшну — усе це поєднується, щоб створити виняткову історію».


Drama is based on the webtoon of the same name by Kang Full - who also penned the screenplay - ‘Moving’'s first seven episodes. In the center of the drama, we have a team of South Korean spies fighting to keep their children with special abilities safe from danger and abuse at the hands of nefarious government organizations. The spies vanished without a trace after being tasked with carrying out progressively shady missions. They were first hired due to their exceptional skills, like flying, fast recovery, and increased senses. The parents are forced to give up their peaceful lifestyles and revert to becoming the "monsters" they once were because their children are now showing similar talents, and a lethal assassin is killing others with superpowers.


Драма заснована на однойменному веб-мультфільмі Канг Фула, який також написав сценарій до перших семи епізодів ‘Руху’. У центрі драми — команда південнокорейських шпигунів, які борються за те, щоб захистити своїх дітей із особливими здібностями від небезпеки та жорстокого поводження з боку мерзенних урядових організацій. Шпигуни безслідно зникають після того, як їм було доручено виконувати дедалі тіньові місії. Їх вперше взяли на роботу завдяки їхнім винятковим навичкам, таким як вміння літати, швидке відновлення та розширені відчуття. Батьки змушені відмовитися від мирного способу життя та повернутися до «монстрів», якими вони були колись, тому що їхні діти тепер демонструють подібні таланти, в той час як смертоносний найманий вбивця вбиває інших людей із надздібностями.은하맨숀


The main characters are not wealthy; they're not very durable. And they're not pointing us in the direction of a better future. The superheroes of 'Moving' are merely trying to get by in a society that shuns them for being different and surrounds them with individuals who are unable or unwilling to understand their senses of alienation. They are seen as violent just by being there.


Головні герої незаможні; вони не дуже довговічні. І вони не вказують нам у напрямку до кращого майбутнього. Супергерої «Руху» просто намагаються жити в суспільстві, яке уникає їх за те, що вони відрізняються, і оточує їх людьми, які не можуть або не хочуть розуміти їх спробу відчуження. Їх сприймають як жорстоких лише через те, що вони існують.


'Moving' eliminates all of the cliches seen in Western superhero movies that are popular in Korea and instead us on society peripheryes superpowers to examine humanity as it is considered to be on the periphery of society. 'Moving's estimated budget is 50 billion won (about $38 million), which makes it one of South Korea's most expensive dramas, with an estimated $1.9 million cost per episode, aiding in developing the entire plot. It also shows that 'Moving' has exquisite choreography, a tight script, and highly potent CGI for a K-drama.


«Рух» усуває всі кліше західних фільмів про супергероїв, які популярні в Кореї, і натомість використовує надздібності, щоб дослідити людство, оскільки воно вважається периферією суспільства. «Орієнтовний бюджет Moving становить 50 мільярдів вон (близько 38 мільйонів доларів США) , що робить її однією з найдорожчих драм Південної Кореї з приблизною вартістю 1,9 мільйона доларів за епізод, що допомагає розробити весь сюжет. Це також показує, що «Рух» має вишукану хореографію, щільний сценарій і надзвичайно потужну CGI для K-драми.SCP Magazine


This drama is about locating one's position in the world and clinging to it tenaciously. Superpowers are merely the means of travel. They are your home. 'Moving' is now unquestionably the year's best superhero program, and the most surprising thing about it is how it manages to do so without actually being about superheroes.


У цьому серіалі йдеться про визначення власної позиції у світі та наполегливе за неї тримання. Суперздібності - це лише засіб пересування. Вони ваш дім. «Рух», безсумнівно, є найкращим серіалом року про супергероїв, і найдивовижніше в ньому те, як йому вдається робити це, не розповідаючи власне про супергероїв.Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)

Queries: nglforum4@gmail.com

3 views0 comments

Comments


bottom of page