top of page

Adventurous Korea: Things to Do in July

Updated: Jun 27, 2023

Korea offers many thrilling adventures for those seeking something to enjoy summer in Korea. With the arrival of July, this fascinating country becomes a playground for outdoor enthusiasts and adventure seekers. Korea in July promises unforgettable experiences that will leave you craving more. Get ready to embark on an exciting journey as we delve into the top adventurous activities to do in Korea during this summer month.


Корея предлагает множество захватывающих приключений для тех, кто хочет насладиться летом в Корее. С приходом июля страна становится игровой площадкой для любителей активного отдыха и искателей приключений. Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие, пока мы углубляемся в самые интересные приключения в Корее в ближайший летний месяц.

Koreya yaydan həzz almaq istəyənlər üçün bir çox həyəcanverici sərgüzəştlər təklif edir. İyulun gəlişi ilə bu füsunkar ölkə açıq hava həvəskarları və macəra axtaranlar üçün oyun meydançasına çevrilir. İyul ayında Koreya daha çox unudulmaz təcrübələr vəd edir. Bu yay ayı ərzində Koreyanın vəd etdiyi macəralı fəaliyyətlər haqqında öyrənərkən maraqlı səyahətə çıxmağa hazır olun.


Sinchon Water Gun Festival

On hot summer days, everyone would like an activity that will help them cool off and refresh; that is where the water gun festival comes in. Originally a youth activity, the water gun festival has been held yearly since 2013, and people of all ages and regions can join to revive their childhood.


В жаркие летние дни хочется освежиться, и вот под стать данному желанию начинается фестиваль водяных пистолетов. Первоначально молодежный фестиваль водяных пистолетов проводится ежегодно с 2013 года, и люди всех возрастов и регионов Кореи могут присоединиться, чтобы возродить свое детство.

İsti yay günlərində hər kəs sərinləməyə və təravətlənməyə kömək edəcək bir fəaliyyət istəyir; su silahı festivalı burada köməyə gəlir. İlkin vaxtlardayalnız gənc festivalı olaraq tanınan su silahı festivalı 2013-cü ildən bəri hər il keçirilir və hər növ yaş qupları və bölgələrdən olan insanların qatılması mümkündür.


Of course, a water fight is mainly expected from the event; however, that is not all. The festival also includes various fun games and DJ shows, which even celebrities attend.


Конечно, основа мероприятия — водные бои. Однако это еще не все: фестиваль также включает в себя различные веселые игры и шоу диджеев, где можно встретить и знаменитостей.

Təbii ki, su silahı festivalı dedikdə ağla ilk su döyüşü gəlir; lakin bu, hamısı deyil. Festivalda hətta məşhurların da iştirak etdiyi müxtəlif əyləncəli oyunlar və DJ şouları da var.


You don't have to have your equipment to attend the event. Instead, with an admission ticket, specific packages are offered, with various gun designs as per your liking, customs to help you enjoy the event even more, and other necessary essential items such as Google, wristlet, waterproof pouch, etc. You can quickly get the tickets online.


Для участия в мероприятии не обязательно иметь свое оборудование, потому что вместе с входным билетом предлагаются специальные наборы с различными водяными пистолетами и другими вещами первой необходимости. Билеты на фестиваль можно удобно купить онлайн.

Tədbirdə iştirak etmək üçün xüsusi avadanlığın olmasına ehtiyacınız yoxdur. Bunun əvəzinə, giriş bileti aldığınız zaman, müxtəlif silah dizaynları, tədbirdən daha çox həzz almanıza kömək edəcək xırda alətlər və gözlük, qolbaq, suya davamlı çanta və s. kimi digər zəruri əşyalar daxil olan xüsusi paketlərdən birini seçə bilərsiniz. Biletlər onlayn şəkildə asanlıqla əldə edilə bilər.

Image source: Korea Tourism Organization


Buyeo Seodong Lotus Festival

The Buyeo Seodong Lotus Festival is organized by the Ministry of Culture, Sports, and Tourism every year. The festival takes place every July, when lotus flowers are in full bloom. The festival is initially based on a historical love story, with performances dedicated to delivering the beauty behind it.


Фестиваль лотоса ПуЁ Содон ежегодно организуется Министерством культуры, спорта и туризма. Фестиваль проходит каждый июль, когда цветут лотосы. Фестиваль изначально основан на исторической истории любви, а выступления на фестивале — красоте, стоящей за этой историей.

Buyeo Seodong Lotus Festivalı hər il Mədəniyyət, İdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur. Festival hər iyulda lotus çiçəklərinin tam çiçəkləndiyi vaxt keçirilir. Festival tarixi sevgi hekayəsi üzərində qurulub və onun arxasındakı gözəlliyi çatdırmağa həsr olunan müxtəlif növ tamaşalar da sərgilənir.


The festival includes multimedia shows, a lotus canoe experience, a lotus air balloon, and more. The venue is designed to fit the natural setting and is a perfect place for taking memorable pictures with your family and friends.


Фестиваль включает в себя мультимедийные шоу, катание на каноэ, воздушные шары с лотосом и многое другое. Место спроектировано так, чтобы соответствовать естественной обстановке и является идеальным местом для памятных фотографий.

Festivala multimedia şouları, lotus kanoe təcrübəsi, lotus hava balonu və s. daxildir. Məkan təbii mühitə uyğunlaşdırılıb və ailəniz və dostlarınızla yaddaqalan şəkillər çəkdirmək üçün mükəmməldir.


This year's festival is expected to take place between July 13 and July 16. Entrance to the festival is free, and people of all ages can enjoy the show.


Ожидается, что в этом году фестиваль пройдет с 13 по 16 июля. Вход на фестиваль бесплатный, и посмотреть шоу могут люди всех возрастов.

Bu ilki festivalın iyulun 13-dən iyulun 16-dək baş tutacağı gözlənilir. Festivala giriş pulsuzdur və hər yaşdan insanlar şoudan həzz ala bilər.

Image source: Seoulistic


Daegu Chimac Festival

The Daegu Chimac Festival, held by the Korean Chicken and Beer Industry Association, celebrates Koreans' love for chicken and beer. The festival includes programs like Chimac 99 Toast Time, the Chemic Ice Cafe Zone, and Chimac Busking to give the festival youthful energy.


Фестиваль Чимэк в Тегу, проводимый Корейской ассоциацией производителей курицы и пива, посвящен любви корейцев к данному гастрономическому сочетанию. Фестиваль включает в себя различные развлекательные программы.

Koreya Toyuq və Pivə Sənayesi Assosiasiyası tərəfindən keçirilən Daegu Chimac Festivalı koreyalıların toyuq və pivə sevgisinə həsr olunmuşdur. Festivala gənclik enerjisi vermək üçün Chimac 99 Toast Time, Chemic Ice Cafe Zone və Chimac Busking kimi proqramlar daxildir.


The Festival usually takes place in the middle of summer to fight the unbearable heat with chicken and fantastic beer. However, due to the renovation of the original venue, this year's festival has been moved to the end of August. The celebration is planned for five days, from August 30th to September 3rd. The festival is free, and people from various age groups are welcome to join.


Фестиваль обычно проходит в середине лета, чтобы помочь людям побороть невыносимую жару с помощью прохладного пива и курицы. Однако из-за ремонта первоначальной площадки фестиваль в этом году был перенесен на конец августа. Празднование запланировано на пять дней, с 30 августа по 3 сентября. Фестиваль бесплатный, и присоединиться к нему могут люди разных возрастных групп.

Festival adətən yayın ortasında dözülməz istiyə qarşı toyuq və fantastik pivə ilə mübarizə aparmaq üçün keçirilir. Lakin ilkin məkanın təmiri ilə əlaqədar builki festival avqustun sonuna köçürülüb. Festival beş gün ərzində, avqustun 30-dan sentyabrın 3-dək keçirilməsi planlaşdırılır. Festival pulsuzdur və müxtəlif yaş qruplarından olan insanların iştirakı gözlənilir.

Image source: Korea Tourism Organization


Boryeong Mud Festival

The Boryeong Mud Festival is an annual event held in Boryeong. The festival attracts local and international visitors, takes place over about two weeks in July, and has gained significant popularity since its inception in 1998.


Фестиваль грязи в Борён — ежегодное мероприятие, которое привлекает местных и иностранных посетителей, проходит в течение двух недель в июл. Фестиваль приобрел значительную популярность с момента своего основания в 1998 году.

Boryeong Palçıq Festivalı Boryeongda hər il keçirilən bir tədbirdir. Festival yerli və beynəlxalq ziyarətçiləri cəlb edir, iyul ayında təxminən iki həftə ərzində keçirilir və 1998-ci ildə başladığı gündən bəri əhəmiyyətli dərəcədə populyarlıq qazanmışdır.


The primary feature of the Boryeong Mud Festival is, as the name suggests, the mud. Boryeong is known for its mineral-rich mud, which is believed to have various health benefits for the skin. During the festival, tons of mud are brought to Daecheon Beach, where participants engage in various mud-based activities.


Главной особенностью Фестиваля грязи в Борён, как следует из названия, является грязь. Порён известен своими богатыми минералами грязями, которые, как полагают, имеют различные преимущества для здоровья кожи. Во время фестиваля на пляж Тэчхон привозят тонны грязи, где участники участвуют в различных мероприятиях..

Boryeong Palçıq Festivalının əsas xüsusiyyəti adından da göründüyü kimi palçıqdır. Boryeong, dəri üçün müxtəlif sağlamlıq faydaları olduğuna inanılan minerallarla zəngin palçığı ilə tanınır. Festival zamanı iştirakçıların müxtəlif palçıq əsaslı fəaliyyətlərlə məşğul olduğu Daecheon sahilinə tonlarla palçıq gətirilir.


One of the festival's main attractions is the mud pool, a sizable mud-filled area where visitors can immerse themselves and play. People enjoy sliding down muddy slopes, participating in mud wrestling matches, or having fun and getting dirty. The festival also includes activities like mud skiing, mud sliding, mud fountains, and mud obstacle courses, providing plenty of opportunities for adventure and entertainment.


Одной из главных достопримечательностей фестиваля является грязевой бассейн - большая площадь, заполненная грязью, где проходят некоторые игры. Людям нравится кататься по склонам с грязью, участвовать в соревнованиях по борьбе в грязи или просто пачкаться и веселиться. Фестиваль также включает в себя такие мероприятия, как катание на лыжах по грязи, грязевые фонтаны и полосы препятствий, предоставляя множество возможностей для развлечений.

Festivalın əsas görməli yerlərindən biri palçıq hovuzu, ziyarətçilərin palçıqla oynaya biləcəkləri böyük palçıqla dolu bir sahədir. İnsanlar palçıqlı yamaclardan aşağı sürüşməkdən, palçıq güləş yarışlarında iştirak etməkdən və ya əylənmək və çirklənməkdən həzz alırlar. Festival həmçinin palçıq xizək sürmə, palçıqla sürüşmə, palçıq fəvvarələri və palçıq maneə kursları kimi fəaliyyətləri əhatə edir, macəra və əyləncə üçün çoxlu imkanlar təqdim edir.


The 26th Boryeong Mud Festival will be held from July 21 to August 6 (17 days) in 2023. Ticket prices and essential information are available on the festival's official website.


26-й фестиваль грязи в Борён будет проходить с 21 июля по 6 августа (17 дней) в 2023 году. Цены на билеты и более подробная информация доступны на официальном сайте фестиваля.

26-cı Boryeong Palçıq Festivalı 2023-cü il iyulun 21-dən avqustun 6-dək (17 gün) keçiriləcək. Biletlərin qiymətləri və əsas məlumatları festivalın rəsmi saytından əldə etmək olar.

Image source: Boryeong Festival Tourism Foundation


Bonghwa Sweetfish Festival

The Bonghwa Sweetfish Festival is an annual event held in Bonghwa County, North Gyeongsang Province, that celebrates the sweetfish, also known as ayu in Japanese or maesil in Korean, which is a popular freshwater fish found in the region's rivers and streams.


Фестиваль сладкой рыбы Бонхва — ежегодное мероприятие, проводимое в округе Бонхва (провинция Северный Кёнсан), посвященное сладкой рыбе, известной пресноводной рыбе, обитающей в реках и ручьях региона.

Bonghwa Şirin Balıq Festivalı Şimali Gyeongsang əyalətinin Bonghwa qraflığında hər il keçirilən bir tədbirdir və yapon dilində ayu və ya Koreyada maesil kimi tanınan şirin balığın şərəfinə təşkil edilir.


The festival typically takes place during the summer months when sweetfish are in season, offering visitors an opportunity to enjoy various activities and culinary delights centered around this local delicacy. Here are some features you might find at the Bonghwa Sweetfish Festival: fishing competitions, sweetfish tastings, cultural performances (performances showcasing the local heritage and traditions of Bonghwa County), outdoor activities, local products, and crafts.


Фестиваль обычно проходит в летние месяцы, в самый сезон сладкой рыбы, когда появляется возможность насладиться различными мероприятиями и кулинарными изысками, посвященными этому местному деликатесу. А вот что еще есть на данном фестивале: рыболовные соревнования, дегустация сладкой рыбы, культурные представления, демонстрирующие местное наследие и традиции округа Бонхва, мероприятия на свежем воздухе, местные продукты и ремесла.

Festival adətən şirin balığın mövsümü olduğu yay aylarında keçirilir və ziyarətçilərə bu yerli ləzzət ətrafında cəmlənmiş müxtəlif fəaliyyətlərdən və kulinariya ləzzətlərindən həzz almaq imkanı verir. Bonghwa Sweetfish Festivalında tapa biləcəyiniz bəzi xüsusiyyətlər bunlardır: balıqçılıq yarışları, şirin balıqların dadına baxma, mədəni tamaşalar (Bonghva qraflığının yerli irsini və adət-ənənələrini nümayiş etdirən tamaşalar), açıq hava fəaliyyəti, yerli məhsullar və sənətkarlıq.


The Bonghwa Sweetfish Festival provides a chance for locals and tourists alike to celebrate the natural resources and cultural heritage of the region. It allows visitors to engage with the local community, experience traditional festivities, and enjoy the culinary delights associated with sweetfish.


Фестиваль сладкой рыбы Бонхва дает возможность местным жителям и туристам взглянуть на природу и культурное наследие региона. Фестиваль позволяет посетителям пообщаться с местными, участвовать в традиционных праздниках и просто наслаждаться кулинарными изысками из сладкой рыбы.

Bonghwa Sweetfish Festivalı yerli sakinlərə və turistlərə bölgənin təbii sərvətlərini və mədəni irsini qeyd etmək şansı verir. Bu, ziyarətçilərə yerli ictimaiyyətlə əlaqə saxlamağa, ənənəvi şənliklərdən və şirin balıqla hazırlanmış kulinariya ləzzətlərindən həzz almağa imkan verir.


The 24th Bonghwa Sweetfish Festival will be held from July 30 to August 7, 2023.


24-й Фестиваль сладкой рыбы Бонхва пройдет с 30 июля по 7 августа 2023 года.

24-cü Bonghwa Sweetfish Festivalı 2023-cü il iyulun 30-dan avqustun 7-dək keçiriləcək.

Image source: KoreaToDo


Korea's festivals are known for their captivating blend of culture, art, and cuisine, providing a deep and immersive experience. From the water gun festival to the mud festival, these events celebrate Korean traditions while fostering a sense of unity and community. Immerse yourself in the beauty and uniqueness of Korean culture through these unforgettable festivals.


Корейские фестивали известны своим захватывающим сочетанием культуры, искусства и кухни, что обеспечивает более глубокий культурный опыт. Эти мероприятия, от фестиваля водяных пистолетов до фестиваля грязи, посвящены корейским традициям и способствуют укреплению чувства единства и общности. Погрузиться в красоту и уникальность корейской культуры с помощью этих незабываемых фестивалей будет хорошей идеей для лета.

Koreya festivalları mədəniyyət, incəsənət və milli mətbəxin valehedici qarışığı ilə tanınır, və ziyarətçilərinə dərin və immersiv təcrübə təqdim edir. Su silahı festivalından palçıq festivalına qədər bu tədbirlər Koreya adət-ənənələrini qeyd etməklə yanaşı, birlik və icma hissini aşılayır. Bu unudulmaz festivallar vasitəsilə Koreya mədəniyyətinin gözəlliyinə və qeyri-adiliyinə qərq ola bilərsiniz.Authors: Shaekhova Gulnaz, Guliyeva Sakina

Translations: Shaekhova Gulnaz (RUS), Guliyeva Sakina (AZE)

Queries: nglforum4@gmail.com
9 views0 comments

Comments


bottom of page