top of page

South Korea published a banning law consuming and distributing of dog meat ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយច្បាប់ ហាមឃាត់ការទទួលទាន និងចែកចាយសាច់ឆ្កែ

In South Korea people like to have their own pet and mostly like it was cat or dog. Nowadays everyone has paid more attention and spend time more with their pet to release stressed.

នៅប្រទេសកូរ៉េ ប្រជាជនចូលចិត្តមានសត្វចិញ្ចឹមផ្ទាល់ខ្លួនហើយ សត្វចិញ្ចឹមភាគច្រើនគឺជាសត្វ ឆ្មា និង ឆ្កែ។ សព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សភាគច្រើនមានការយកចិត្តទុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេ ហើយថែមទាំងបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនរប់ពួកគេ ជាមួយសត្វចិញ្ចឹម ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់ពួកគេ។​

Recently, committee of parliamentary legislation and judiciary just released a new firm to banned on butchering and distribution of dog meat in the market. As this culture was really popular in the ancient year but now people thought being like this is so embarrassing.

ថ្មីៗនេះ គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មសភា​ បានចេះសេចក្តីប្រកាសស្តីពី ច្បាប់ថ្មីទាក់ទងនិងការ កាប់នឹង​ លក់ចែកចាយបន្តនូវសាច់ឆ្កែនៅលើទីផ្សារ។ ការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះ កាលពីសម័យមុនពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់​ បុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន គេគិតថាការធ្វើបែបនេះ គឺជារឿងអម៉ាសទៅវិញ។A photo of an illegal dog farm in Ganghwa County, Incheon. (ARK 119) from The Korea Herald


For the person who consume and distribute the meat of the dog will be fine up to 30 million won ($22,768) or with a maximum three years in the prison. In addition, those who raised the dog for meat also could punish with two years in prison or fine with up to 20 million won as well.

សំរាប់មនុស្សដែលបាន បិរភោគនឹង អ្នកដែលបានចែកចាយសាច់ឆ្កែ គឺត្រូវបានធ្វើការផាកពិន័យចាប់ពី ៣០​ លានវ៉ុន (២២ ៧៦៨​ ដុល្លារ) រឺ អាចនិងត្រូវចាប់់ពន្ធធានាគាររហូតដល់ ៣​ ឆ្នាំ។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សំរាប់អ្នកដែលបានចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែដើម្បីយកសាច់លក់​ ក៏ត្រូវបានផាកពិន័យ ជាប់ពន្ធធានាគារ ២​ ឆ្នាំ រឺ ក៏ផាកពិន័យជាថវិកាចំនួន ២០​ លានវ៉ុនផងដែរ។

However, if the restaurants, meat dog farms, and distributors still want to continue they have to register their business according to the regional government's regulations. Based on the last year data, there were almost 1,150 dog farms all over the country.

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើភោជនីយដ្ឋាន កសិដ្ឋានសាច់ឆ្កែ និងអ្នកចែកចាយនៅតែចង់បន្ត ពួកគេត្រូវតែចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់។ ផ្អែកលើទិន្នន័យកាលពីឆ្នាំមុន មានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឆ្កែជិត 1,150 នៅទូទាំងប្រទេស។

In November last year, the government and the related People Power Party were announced this new striction to the population in order to decrease and​ eliminate the percentage of eating and handing out the dog meat.

កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន រដ្ឋាភិបាល និងគណបក្សអំណាចប្រជាជនដែលពាក់ព័ន្ធត្របានធ្វើការប្រកាស ការរឹតបន្តឹងថ្មីនេះដល់ប្រជាជនដើម្បីលុបបំបាត់ និងកាត់បន្ថយភាគរយនៃការបរិភោគ និងការចែកចាយសាច់ឆ្កែ។

Anyway, people still have the right to eat what they want to. Korean people they like to eat dog meat specially during the summer month.

យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ មនុស្ស​នៅ​តែ​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​ទាន​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន។ ប្រជាជនកូរ៉េពួកគេចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ឆ្កែជាពិសេស ក្នុងរដូវក្តៅ។

Author: Reom Sivlin

Translation: Reom Sivlin


7 views0 comments

Comments


bottom of page