top of page

Family Month: May

May has already arrived, but it has not come empty-handed. May is also known as

"family month" because it contains several family-related holidays.


May artıq gəlib, amma əliboş gəlməyib. May ayı "ailə ayı" kimi də tanınır, çünki bu ayda ailə ilə bağlı bir neçə bayram qeyd olunur.

Image source:www.korea.net


Children's day

The very first Children's Day was celebrated on May 1, 1923. It was thanks to one of the

independence activists, called Bang Jeong-hwan. He has always believed in the

importance of children for the country's future. He even came up with the word "어린이,"

which means "young person." Although the Japanese government banned the

celebration of Children's Day in 1939, it was reinstated after the country's independence

in 1946, and the date was changed to May 5th.


İlk Uşaqlar Günü 1923-cü il mayın 1-də qeyd olundu. Bu, Bang Jeong-hwan adlı müstəqillik fəallarından biri sayəsində oldu. O, hər zaman uşaqların ölkənin gələcəyi üçün əhəmiyyətinə inanırdı. O, hətta "gənc yetkin" mənasını verən "어린이" sözünü də ortaya çıxarmışdır. Yaponiya hökuməti 1939-cu ildə Uşaqların Müdafiəsi Gününün qeyd olunmasını qadağan etsə də, 1946-cı ildə ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu bayram yeni qeyd olunmağa başladı və tarix mayın 5-nə dəyişdirildi.

Image source: publicholidays.co.kr. Children wearing hanbok


Because Children's Day is also a public holiday, the whole family usually spends it

together. Parents take their children to places such as parks, theme parks, zoos,

museums, and so on, where they can have fun together. On this day, children receive

gifts as well.


Uşaqların Müdafiəsi Günü həm də dövlət bayramı olduğu üçün onu ,adətən, bütün ailə birlikdə keçirir. Valideynlər uşaqlarını birlikdə əylənə biləcəkləri parklar, əyləncə parkları, zooparklar, muzeylərə və s. aparır. Bu gündə uşaqlara hədiyyələr də verilir.


Parent's day

Mother's Day and Father's Day are celebrated separately in many countries worldwide.

However, in South Korea, both are marked on the same day, which is known as

Parent's Day. It's celebrated on May 8, and on this day, parents are usually gifted with

carnations. Some children even make paper carnations and write letters to their parents

to express their love.


Dünyanın bir çox ölkəsində Analar Günü və Atalar Günü ayrı-ayrılıqda qeyd olunur. Bununla belə, Cənubi Koreyada hər ikisi Valideynlər Günü kimi tanınan eyni gündə qeyd olunur. Mayın 8-də keçirilən bu bayamda valideynlərə ,adətən, qərənfil hədiyyə edilir. Bəzi uşaqlar hətta kağızdan qərənfillər düzəldir və sevgilərini ifadə etmək üçün valideynlərinə məktublar yazırlar.

Image source: Korea Joongang Daily


Teacher's Day

Teacher's Day was initially celebrated on May 26th but was later moved to May 15th,

King Sejong's birthday, to honor his teachings. On this day, to express their respect and

gratitude, students gift their teachers with carnations. Teachers may occasionally

receive handwritten cards from their students.


Müəllimlər Günü ilk əvvəl mayın 26-da qeyd olunurdu, lakin sonradan onun öyrətdiklərini şərəfləndirmək üçün Kral Sejonqun doğum gününə, mayın 15-nə keçirildi. Bu gündə şagirdlər öz hörmət və minnətdarlıqlarını bildirmək üçün müəllimlərinə qərənfillər hədiyyə edirlər. Müəllimlər bəzən şagirdlərindən açıqca da ala bilərlər.

Image source: The Korea Herald


So, if you happen to be in South Korea on any of these dates, make an extra effort to

express your gratitude to your loved ones. Happy belated Children's Day and Happy

upcoming Parent's Day!


Əgər bu tarixlərdən hər hansı birində Cənubi Koreyada olsanız, yaxınlarınıza minnətdarlığınızı bildirmək üçün əlavə səy göstərin. Gecikmiş Uşaqlar Günü və qarşıdan gələn Valideynlər Gününüz mübarək!



Author: Guliyeva Sakina

Translation: Guliyeva Sakina (AZE)

For enquiries: nglforum4@gmail.com

12 views0 comments

Commentaires


bottom of page